Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Catharina Sachs Osteopat DO

I goda händer......


Om häst och ryttare - osteopati till häst

Häst och ryttare, två levande varelser som ska röra sig som en. I balans, med lätthet på ett sätt som ger bägge parter maximala förutsättningar att prestera sitt bästa utan skador eller obehag. Ridning kan dessutom vara terapeutisk för hästen under förutsättning att hästens biomekaniska integritet och balans respekteras och successivt stärks.

Hästens möjligheter att använda sin kropp på ett naturligt och effektivt sätt beror till stor del på ryttarens balans och inverkan. Andra faktorer spelar naturligtvis också in eftersom levande varelser påverkas av och påverkar sin omgivning. Faktorer som utrustning, utfodring, utevistelse, stallmiljö, hovvård, tidigare skador och självförtroende spelar alla in och kan var för sig behöva ses över när problem uppstår.

Jag inriktar mig främst på det grundläggande samspelet mellan häst och ryttare vid ridning. Ryttarens balans, inverkan och användning av den egna kroppen är utgångspunkten men också eventuella svårigheter eller skadebenägenhet hos hästen.

Analys av balans och inverkan

Jag utgår ifrån hur ryttaren använder sin kropp. Är ryttaren i god och oberoende balans, finns det omedvetna spänningar, muskulär obalans, bristande följsamhet eller ojämn viktfördelning? Hur inverkar ryttaren dvs. kan ryttaren inverka på ett effektivt och tydligt sätt utan att omedvetet ge dubbla signaler eller störa hästens rörelsemönster oavsiktligt? Vilka är de bakomliggande orsakerna? Dvs. vad gör det svårt för just den här häst/ryttar kombinationen.

Att kunna inverka på ett tydligt och effektivt sätt i avsedd grad är beroende av balans och kroppskontroll. Har man den så kan kommunikationen mellan häst och ryttare förfinas till allt finare hjälper eftersom inga extra eller motstridiga signaler ges och hästen kan röra sig i balans och fri rörlighet utan att behöva kompensera för ryttarens obalans. Hästens feedback blir tydligare för ryttaren och den dubbelriktade kommunikationen förbättras.

Åtgärder

Balans, kroppskontroll och följsamhet tränas med specifika och individuellt anpassade övningar både på marken och till häst. På marken kan ryttaren koncentrera sig på sin egen kropp med feedback från mig och tyngdkraften. Till häst blir feedbacken från hästen det viktigaste redskapet för att komma vidare. Övningarna är grundläggande och enkla och anpassas till ryttarens utbildningsgrad och erfarenhet. Övningarna till häst är framför allt gymnastiserande och lösgörande för hästen och kan med fördel komplettera och ge omväxling till annan grenspecifik träning.

Jag gör "hembesök" i Skåne efter överenskommelse. Lektioner enskilt eller liten grupp på max 3 ekipage för att kunna ge individuell hjälp.

Mer information i länken här intill.

Har du frågor så slå mig gärna en signal eller skicka kontaktformulär.

Välkommen!